Te Kupu 'Taea'

He wāhanga mahi anō ēnei kāore e pā ana ki te kaupapa kōrero o mua ake nei.

Te Whakamahi i te kupu ‘taea’

KAUA E WHAI NGĀ KUPU ‘I’ ‘KI’, I TE KUPU ‘TAEA’

TUATAHI!  Tirohia ngā tauira Māori e whai ake nei!

I can…                    Ka taea e au te…

You (1) can…                Ka taea e koe te…

He/She can…                Ka taea e ia te…

We (2 you and I can)            Ka taea e tāua te…

We (2 he/she and I can)…        Ka taea e māua te…

You (2) can…                Ka taea e kōrua te…

They (2) can…                Ka taea e rāua te…

We (3, you and I can…        Ka taea e tātou te…

You (3) can…                Ka taea e koutou te…

They (3) can…                Ka taea e rātou te…

Can I…?                    Ka taea rānei e au te…?

Can you (1)…?                Ka taea rānei e koe te…?

Can he/she…?                Ka taea rānei e ia te…?

I couldn’t…                Kāore/Kāhore/Kāre i taea e au te…

You (1) couldn’t…            Kāore/Kāhore/Kāre i taea e koe te…

He/She couldn’t…            Kāore/Kāhore/Kāre i taea e ia te…

He Whakatūpato!   Kaua e aro atu ki te kupu ‘tae’ i runga i te pōhēhē ko tēnei te pūtake o te kupu ‘taea’!

Ko te tikanga o te kupu ‘tae’ arā, ko te ‘tae’ KI tētehi wāhi ā, ko te ‘tae’ rānei tētehi wā

Ko te tikanga o te kupu ‘taea’ arā, ko te ‘taea’ o tētehi mahi te mahi ā, he noho hāngū tonu hoki te kupu ‘taea’.

Ko tāu i konei he whakamāori i ngā kōrero e whai mai nei ki ngā ture i runga ake nei. Tuhia ngā whakautu ki te pepa, ki tō pūrere matihiko(rorohiko, waea, īpapa, aha atu) rānei. Tirohia ngā whakautu kia kite i eke, i hinga rānei koe, ehara i te mea he hinga tūturu he mea ako noa iho, kia kaha.

  1. I cannot write my stories today.

  2. Can you (1) plant these flowers here?

  3. He cannot paint your house tomorrow.

  4. They can’t listen to the radio.

  5. He couldn’t go to town last week.

  6. You can read this book day after tomorrow.

  7. Can we (3) correct their (5) work this afternoon?
  8. They (2) can bring our (3) clothes when they come to Hamilton next month.

  9. We (2) can buy food for the banquet tomorrow.

  10. Can this be shown to them (5) this afternoon?

Ngā whakautu