Te 'i' me te 'ki'

Wāhanga (ii)

Te ‘I’ me te ‘Ki’

He āwhina kei te Kōrero a Tā Tīmoti.  Tuhia ōu whakautu ki te pepa tō waea rānei tirohia ngā whakautu i te mutunga o te wāhanga.  

 1. Me te hunga kaha ___ te kōrero Māori
 2. ka whāngaia atu ___ ngā tamariki
 3. kia pērā te hē mai o te reo ___ whāngaia mai ai ___ a au
 4. Kua eke nei tātou ___ te ripa tauārai o te ora
 5. me tahuri a hunga matatau ___ te āwhina, ___ te tautoko
 6. ___ a hunga kāore ___ pērā rawa te matatau
 7. Kua hoki mai tēnei ___ tētahi wāhi
 8. ko te whakawhānui ___ te matatau o te tangata ___ te reo
 9. me whakatinana te whakaaro ___ roto ___ ngā tau 5, 6 rānei
 10. kei mua nei ___ te aroaro
 11. e whakarongo ana ___ ngā kutukutu ahi
 12. me neke atu ___ te kōrero noa iho
 13. hei whakahōtaetae mai ___ te whakaaro
 14. Kei warea noa iho ___ konā kimi ai tēnā ___ tōna anō reo
 15. Kua roa kē tātou e noho ana ___ rohe kē, ___ waenga iwi kē
 16. kia tino kore rawa atu ai e nunumi ___ te mata o Papa-tū-ā nuku
 17. me hoki ___ te kaupapa ___ tākina mai ai ēnei whakaaro
 18. Ehara ēnei ___ te kōrero hou
 19. he kī mai ___ a tātou kaiwhakaako nei
 20. ka tahuri ai ___ te whakaako ___ ētahi kē noa atu

Pāwhiri i konei mō ngā whakautu